Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
This supplier has been inspected onsite by , a third-party verification agency. They offer Assessment Reports and Verified Videos. This gives buyers trust and authoritative information about suppliers.
Báo cáo đánh giá nhà cung cấp
 • Báo cáo-1Thời hạn hợp lệ: Mar.2021 - Mar.2022
  Được kiểm toán bởi:
  Xem trước báo cáo này
  Mối quan hệ với nhà cung cấp Vàng: Self-owned
  Loại hình kinh doanh: Trading Company
  Ngành: Gifts & Crafts
  Sản phẩm/Dịch vụ: Ceramic for Daily Use and Home Decoration; Polyresin Handicrafts; Metal Handicrafts; Wood Handicrafts; Cotton Handicrafts
  Số lượng nhân viên: 11 - 50 People
  Số nhân viên giao dịch quốc tế: 13 People
  Tổng kích thước tòa nhà: 800 Square meters
  Kích thước văn phòng: 800 Square meters
  Số đăng ký giấy phép xuất khẩu: 00368772
  Doanh thu hàng năm (năm ngoái): confidential
  Để xem doanh thu theo vùng, vui lòng tải xuống và xem báo cáo đầy đủ.
  Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: ISO9001, ISO14001

  Bạn muốn báo cáo đánh giá đầy đủ? Đi đến liên kết tải xuống.

 • Báo cáo-2Thời hạn hợp lệ: Mar.2021 - Mar.2022
  Được kiểm toán bởi:
  Xem trước báo cáo này
  Mối quan hệ với nhà cung cấp Vàng: Shareholder/Partner
  Loại hình kinh doanh: Manufacturer
  Ngành: Gifts & Crafts
  Sản phẩm/Dịch vụ: Ceramic for Daily Use and Home Decoration; Polyresin Handicrafts; Metal Handicrafts; Wood Handicrafts; Cotton Handicrafts
  Số lượng nhân viên: 11 - 50 People
  Tổng kích thước tòa nhà: 12000 Square meters
  Năng lực sản xuất hàng năm (Năm trước): Confidential
  Để biết thêm chi tiết về năng lực sản xuất của nhà cung cấp này, vui lòng tải xuống và xem báo cáo đầy đủ.
  Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: BSCI
  Số lượng thanh tra QA/QC: 2 People

  Bạn muốn báo cáo đánh giá đầy đủ? Đi đến liên kết tải xuống.

Báo cáo xác minh dòng sản phẩm chính
 • Main Product Lines Verification Report(s)
  Báo cáo-1Thời hạn hợp lệ: Mar.2021 - Mar.2022
  Được kiểm toán bởi:
Gửi email cho nhà cung cấp này